Politikamız


İnsan Kaynakları Politikamız

  • » Personelini, eğitimli ve işe uygun adaylar arasından, çağdaş seçme yöntemlerini uyguladıktan sonra belirler ve işe alır.
  • » Deneyimsiz olarak işe alacağı yeni personelini; şirket kültürü, politikaları, ihtiyaçları doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir.
  • » Çalışanların performanslarını; sistematik, objektif, adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.
  • » Personelin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar. Elde edilen bu verilerden yola çıkarak uygun ücret yönetim modelini oluşturur.
  • » İşe alış, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.
  • » Çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği erileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.